VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Kontakti
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


KONTAKTI

(aktualizēts ‎05‎.‎02‎.‎2019‎.‎ ‎13‎:‎55‎:‎20 )

 Nosaukums: VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
 Juridiskā adrese: Alejas, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
 Pasta adrese: Alejas, Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
 Tālrunis: +371 65229448
 Fakss: +371 65229484
 e-pasts: aknistespns@apollo.lv
 


Amats

Vārds, uzvārds

Kontakttelefons

e-pasts

Valdes priekšsēdētāja

NATA GAIBIŠELE

65229448

aknistespns@apollo.lv

  

Valdes locekle

ILGA ĢILE

65229445

 

ilga.gile@aknistespns.lv

Galvenā grāmatvede

MĀRĪTE NASTAJA 

65229445

marite.nastaja@aknistespns.lv

Galvenās grāmatvedes vietniece

AGRITA MEŽARAUPE 65229445 agrita.mezaraupe@aknistespns.lv

Galvenā medicīnas māsa

ANTRA KVEDERE

65229446  

antra.kvedere@aknistespns.lv

Saimniecības daļas vadītājs

 

PĒTERIS MALNAČS

65229445

29176950

peteris.malnacs@aknistespns.lv

Saimniecības daļas vadītāja vietnieks

JĀNIS VANAGS

65229445

janis.vanags@aknistespns.lv

Lietvedības sekretāre

LIGITA ARNDTE

65229448

29354944

aknistespns@apollo.lv

Iepirkumu speciāliste

MUDĪTE MOLDĀNE

29352809

65229448

mudite.moldane@aknistespns.lv

iepirkumi@aknistespns.lv

Personāla vadītāja

SILVIJA GRAUZIŅA

65229448

26312769

silvija.grauzina@aknistespns.lv

Sociālais darbinieks

LĪGA RĀCENE

28379741

socialais.darbs@aknistespns.lv

Statistika

ANITA ŽUBECKA

65229448

statistika@aknistespns.lv

Nodaļas

  

65229454

65229450