VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Pacientiem
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Valsts apmaksātie pakalpojumi
·  Maksas pakalpojumu saraksts un cenrādis
·  Pacientu un apmeklētāju pieņemšanas laiki
·  Vides pieejamība
·  INFOGRAFIKA
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VALSTS APMAKSĀTIE PAKALPOJUMI

Nacionālā veselības dienesta apmaksātie pakalpojumi

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”

Pakalpojumu programma

Pakalpojuma veids

Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi

Pakalpojuma sniegšanas vieta

Ilgstoša psihiatriskā ārstēšana stacionārā, tai skaitā pēc tiesas lēmuma

Diennakts

stacionārs

1. Ārsta nosūtījums;

2. Personu apliecinošs dokuments 

Slimnīca:

1.nodaļa (vīrieši);

2.nodaļa (sievietes);

3.nodaļa (vīrieši);

4.nodaļa (vīrieši);

5.nodaļa (sievietes);

6.nodaļa (vīrieši). 

 

______________________________________________________________________________

Pacienta iemaksas ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.


Pacienta iemaksas par ārstēšanos VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca”, par vienu dienu ir EUR 10,00, kas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem PSIHIATRISKĀ PROFILA PACIENTIEM.

______________________________________________________________________________  


Izraksts no normatīvā akta, kurā noteikts pacientu iemaksu apmērs un no pacienta iemaksām atbrīvotās personu kategorijas

Izraksts no 17.12.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1529  “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”

“II. Pacientu iemaksa un līdzmaksājums

17. Saņemot no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajā apmērā, ievērojot šo noteikumu 5.pielikumā minētos nosacījumus.

23. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:

23.5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

24. Pacienta iemaksu par šo noteikumu 23.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām, pacienta iemaksu personas nāves gadījumā, kā arī pacienta iemaksu gadījumā, ja pārsniegts šo noteikumu 21. un 22.punktā noteiktais pacienta iemaksas apmērs, sedz no valsts budžeta līdzekļiem.”

4.pielikums

Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumiem Nr.1529

Pacienta iemaksas apmērs

5.Par ārstēšanos diennakts stacionārā, sākot ar otro dienu: 

5.1.

slimnīcās

 10,00

 

______________________________________________________________________________  

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” iestādes amatpersonas, pie kurām pacients var saņemt informāciju par Nacionālā veselības dienesta Līguma saturu un slimnīcas sniegto pakalpojumu apjomu:

- Valdes priekšsēdētāja Ilga Ģile skatīt Kontakti;

- Valdes locekle Sarmīte Ķikuste skatīt Kontakti;

- Valdes loceklis Reinis Joksts skatīt Kontakti.