VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


VALDE

(aktualizēts ‎03‎.‎04‎.‎2020‎. )

 

Valdes priekšsēdētāja 

ILGA ĢILE  

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv , ilga.gile@aknistespns.lv 

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Ilga Ģile, par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju iecelta ar 2020.gada 16.februāri, līdz Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanai. 

Informācija par profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās skatīt šeit...  

____________________________________________________________________________________________________________

Valdes locekle 

SARMĪTE ĶIKUSTE

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Sarmīte Ķikuste, par Sabiedrības valdes locekli iecelta ar 2020.gada 16.februāri, līdz Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanai. 

Informācija par profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās skatīt šeit...   

______________________________________________________________________________________________

Valdes loceklis 

REINIS JOKSTS

Tālrunis: +371 65229448 

e-pasts: aknistespns@apollo.lv

Saskaņā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumu Reinis Joksts, par Sabiedrības valdes locekli iecelts ar 2020.gada 12.martu, līdz Sabiedrības reorganizācijas pabeigšanai. 

Informācija par profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās skatīt šeit...   

______________________________________________________________________________________________

 

VALDES REGLAMENTS (dokuments, kas regulē valdes darbību) skatīt šeit...