VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca / Par mums
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
·  Vēsture
·  Valde
·  Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi
·  Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem
·  Informācija par īpašuma struktūru
·  Informācija par organizatorisko struktūru
·  Ētikas kodekss
·  Trauksmes celšana
·  Darba piedāvājumi
·  Rekvizīti
·  Kā mūs atrast
VSIA Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca
Alejas,
Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV-5208
Latvija

+371 65229448
+371 65229484
aknistespns@apollo.lv


ZIŅAS PAR KAPITĀLSABIEDRĪBAS DARBĪBAS UN KOMERCDARBĪBAS VEIDIEM

(aktualizēts  ‎08‎.‎09‎.‎2017‎.‎ ‎13‎:‎39‎:‎23 )

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" darbības pamatvirziens ir veselības aizsardzība un slimnīcu darbība: ilgstoši garīgi slimojošo pacientu ilgstoša ārstēšana. 

VSIA “Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca” komercdarbības veidi (NACE klasifikators) saskaņā ar statūtiem ir: 

 • Veselības aizsardzība (86); 
 • Slimnīcu darbība (86.1); 
 • Ārstu un zobārstu prakse (86.2); 
 • Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.9); 
 • Izglītība (85); 
 • Sociālā aprūpe ar izmitināšanu (87); 
 • Ēdināšanas pakalpojumi (56); 
 • Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21); 
 • Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (96.0); 
 • Aprūpes centru pakalpojumi (87.1); 
 • Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi (87.2); 
 • Citur neklasificētie profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.9); 
 • Citi komercdarbības veidi, kas saistīti ar iepriekš minētajiem komercdarbības veidiem un kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.